När det behövs en extra resurs

Dagens snabba och lättrörliga samhällsstruk-
tur avspeglar sig naturligtvis även i företag
och verksamheter.
Kontinuerligt utsätts organisationen för
olika prövningar.
Det kan handla om att vardagen tar så myc-
ket energi att det är omöjligt att stanna upp,
tänka igenom beslut som egentligen skulle
behöva en ordentlig genomlysning för att
man inte ska orientera fel.
Vi hjälper till med analys av både marknaden
och företaget och lämnar en handlingsplan.
Det kan även handla om motsatsen.
En verksamhet i kris kanske med stora svårig-
heter att få ekonomin i balans.


I det läget kan det vara livsavgörande att
agera rätt.
Förutsättningarna kan skrivas om radikalt
under en natt.
Vad händer och var står man på marknaden?
Man kanske får se sig om efter en ny mark-
nad eller ny tjänst till befintlig kund eller
kundgrupp.
Vi kan vara den externa resurs som på ett
objektivt sätt kan se och kanalisera proble-
men, se nya lösningar och ge verksamheten
en ny extra dimension.
Risale Consulting kan finnas med under en
begränsad period.
Det är behovet som styr insatsen.
            
            

Behovsanalyser av Organisation, Försäljning och Marknadsutveckling
inom fastighetsrelaterade produkter och tjänster.