Våra tjänster
Försäljnings-, marknads- och organisationsutveckling
Behov, resurs och projektbemanning
Riskanalyser som innefattar teknisk och fysisk säkerhet
Förvaltartjänster
Projektledning
Styrelseuppdrag
Mentorskap
            
            

Behovsanalyser av Organisation, Försäljning och Marknadsutveckling
inom fastighetsrelaterade produkter och tjänster.